Program lojalnościowy

Podstawowe zasady programu lojalnościowego:

  • każde wydane dziesięć złotych brutto jest równe 1 pkt (10zł brutto = 1pkt)
  • punkty zgromadzone na koncie można zamienić na produkty z katalogu nagród, który dostępny jest po zalogowaniu w zakładce Moje Konto,
  • po wybraniu nagrody, Klient jest informowany kiedy i w jaki sposób zostanie ona doręczona (zazwyczaj realizacja następuje przy następnym zamówieniu, jeżeli nie występują żadne zaległości finansowe w stosunku do P.H.U. Office-Land)

 

 

ZBIERAJ PUNKTY I WYMIENIAJ JE NA NAGRODY 

 

 

Regulamin Programu lojalnościowego:

I Informacje na temat Organizatora

Organizatorem programu jest P.H.U. Office-Land z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Jagiellońskiej 70, 70-382 Szczecin, NIP 856 182 59 43. Program jest prowadzony przez sklep internetowy www.office-land.pl. Program rozpoczyna się w dniu 01.01.2015 roku i trwa bezterminowo.

II Słowniczek użytych pojęć:

Program – Program lojalnościowy prowadzony przez P.H.U. Office-Land
Sklep office-land.pl - miejsce sprzedaży towarów, przez Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie. Program prowadzony jest przez sklep internetowy www.office-land.pl.
Uczestnik – osoba pełnoletnia - klient indywidualny, osoba fizyczna dokonująca zakupu na paragon, która bierze udział w Programie. W tym także przedstawiciel firmy (dokonujący zakupu na fakturę), dokonujący w jej imieniu zakupu. Klient musi dokonać rejestracji konta na stronie www.office-land.pl. Po rejestracji uczestnik może sprawdzić transakcje, których dokonał oraz stan punktów na swoim koncie.

III Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i że go akceptuje poprzez rejestrację na stronie sklepu office-land.pl.

IV Warunki udziału w Programie

Uczestnikiem Programu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub przedstawiciel firmy (zorganizowanej w dowolnej formie prawnej) dokonujący w jej imieniu zakupów rejestrowanych poprzez fakturę VAT, która zgłosiła chęć uczestnictwa w Programie. Wszystkie czynności związane ze sprawdzaniem stanu konta Uczestnik dokonuje przez przeglądarkę internetową w sklepie internetowym office-land.pl. Akumulacja punktów odbywa się poprzez dokonywanie zakupów w sklepie internetowym office-land.pl. Za każde 10 PLN brutto wydane podczas zakupów Klient otrzymuje 1 punkt. Punkty przyznawane są w momencie, gdy status zamówienia zostanie zmieniony na "Przesyłka wysłana". Dodatkowo, za napisanie jednej opinii produktu na stronie sklepu internetowego www.office-land.pl, która zostanie zaakceptowana i opublikowana przez administratora strony internetowej tego sklepu, można uzyskać jeden punkt (1 pkt).


V Wydawanie nagród

Uczestnik może dokonać wyboru wyłącznie spośród nagród oferowanych przez Organizatora.
Po wyborze nagrody następuje odjęcie określonej liczby punktów według przelicznika zawartego na stronie www.office-land.pl przy danym produkcie w momencie jego wydania. Niemożliwym jest wybranie nagrody o większej wartości punktowej niż liczba punktów zgromadzonych na koncie Uczestnika. Następnie Uczestnik otrzymuje wybraną nagrodę. Jeśli wybrana nagroda nie jest dostępna w chwili transakcji Uczestnik zostanie poinformowany o tym fakcie, a nagroda zostanie wydana w późniejszym terminie. Jeśli wydanie wybranej nagrody będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnikowi przysługuje prawo wybrania innej nagrody o tych samych lub zbliżonych parametrach. Organizator zastrzega możliwość braków niektórych nagród. Uczestnik ma prawo rezygnacji z nagrody przed jej wydaniem. W takim przypadku odjęte punkty zostaną przywrócone. Po wydaniu nagrody nie ma możliwości zamiany i rezygnacji z wybranej nagrody, również punkty nie zostaną przywrócone. Aby móc odebrać nagrodę, Uczestnik winien jest nie posiadać żadnych zaległości finansowych wobec P.H.U. Office-Land. Wybrana przez Uczestnika nagroda zostanie uwzględniona na paragonie fiskalnym lub fakturze VAT i będzie przedstawiała wartość 0,01zł (1 grosz).

VI Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Administratorem bazy danych osobowych jest P.H.U. Office-Land, z siedzibą w Szczecinie, ul. Jagiellońska 70, 70-382 Szczecin. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Uczestnik ma prawo do wglądu i sprostowania przechowywanych danych osobowych.

VII Postanowienia końcowe

P.H.U. Office-Land zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie, gdy ma to na celu usprawnienie lub ulepszenie działania Programu oraz gdy jest niezbędne dla zwiększenia efektywności Programu i realizacji celów, dla których został stworzony. O wszelkich zmianach Uczestnicy będą informowani z odpowiednim wyprzedzeniem. Program obowiązuje przez czas nieokreślony. P.H.U. Office-Land zastrzega sobie prawo jego zawieszenia lub zakończenia w każdym czasie. O zawieszeniu lub zakończeniu Programu Uczestnicy zostaną poinformowani. W przypadku rezygnacji Uczestnika z uczestnictwa w Programie, Uczestnik powinien przesłać pisemne oświadczenie o rezygnacji z udziału w Programie, opatrzone własnoręcznym podpisem. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl